Информация

Горещ телефон за денонощно подаване на сигнали – 0938/3-22-28

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Работно време на администрацията:
Понеделник-Петък
– 8:00 – 12:00 ч.
– 13:00 – 17:00 ч.

Работно време Център за информация и услуга на гражданите:
Всеки работен ден
– 8.00 до 17.00 ч.
– Тел. 0938/ 3-37-71 и 0938/3-20-20, вътр. 29 и 26

Работно време Местни данъци и такси:
Всеки работен ден
– 8.00 до 17.00 ч.
– Тел. 0938/9-81-89 ; 0938/ 3-37-74 и 0938/3-20-20 вътр.24
IBAN на номера на банковата сметка към ТОКУДА БАНКА АД:
BG 10CREX92608415815500 CREXBGSF
с кодове за сл. плащания:
– 44 22 00 – Данък върху недвижими имоти;
– 44 22 00 – Данък върху наследства;
– 44 23 00 – Данък превозни средства;
– 44 24 00 – Такса битови отпадъци;
– 44 25 00 –Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин.

Приемни дни:
Кмет
– четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.;
Зам. кмет
– сряда
Секретар
– петък

Коментарите са забранени.