Статистически данни

Статистически данни:
Площ: 291 км2
Население(преброяване 2011): 4986 жители
Населени места: 1 град – Кула (център на общината); 4 кметства – Големаново, Старопатица, Тополовец и Цар Петрово

Кмет на Община Кула:
Д-р Владимир Владимиров
За връзка с общината:
Адрес: гр. Кула, ПК 3800, ул. “Възраждане” №38
Телефон: 0938/ 3-20-20
Факс: 0938/3 22 25
Електронен адрес: obshtinakula@abv.bg

Интернет страница: www.obshtina-kula.com

Председател на Общински съвет
д -р Димитър Цанков Георгиев
Телефон: 0938/3-20-20 вътр.22
Моб.: 0882265231 и 0885250888
Електронен адрес: dimityr08@abv.bg

Кметове и кметски наместници в съставните села от община Кула
1. Николай Любенов Николов - с. Старопатица 093362333 0885500967
2. Румен Драгуцов Предов – с. Тополовец 093354218 0885500968
3. Валентин Жиков Вътов – с. Цар Петрово 093354220 0885500969
4. Гошо Петров Найденов – с. Големаново 0938/3-22-79 0885500971
5. Станислав Тошков Стойков – с. Извор махала 0938/3-36-98 0885500972
6. Георги Левчев Георгиев – с. Коста Перчово 0938/3-23-43 0885500973
7. Илиан Стайков Иванов – с. Полетковци 0938/3-24-92 0897925343
8. Пенко Илиев Тошев – с. Чичил 0938/3-20-43 0884899467

Коментарите са забранени.