Кметства

Кметски наместници за мандат 2019-2023г. в Община Кула

1. Николай Николов – с. Старопатица – 093362333, 0885500967
2. Еней Бранков – с. Тополовец – 093354218, 0889 520687
3. Валентин Вътов – с. Цар Петрово – 093354220, 0885500969
4. Гошо Найденов – с. Големаново – 0938/32279, 0885 500971
5. Станислав Стойков – с. Извор махала – 0938/33698, 0885500972
6. Георги Георгиев – с. Коста Перчево – 0938/32343, 0885500973
7. Илиан Иванов – с. Полетковци – 0938/32492, 0884899403
8. Цветомир Дамянов – с. Чичил – 0938/32043

Коментарите са забранени.