Контакти

Адрес: гр. Кула, ПК 3800, ул. “Възраждане” №38
Централа 0938/3-20-20
Факс: 0938/3 22 25
Електронен адрес: obshtinakula@abv.bg
Интернет страница: www.obshtina-kula.com
Булстат:BG000159629

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛА

Кмет
Д-р Владимир Владимиров
0938/ 3-20-20 ; 0938 / 3-22-25 ;
obshtinakula@abv.bg

Зам.кмет
Людмил Йончев Лалов
0938/ 3-22-24 ; 0882265616 ;
obshtinakula@abv.bg

Секретар
Златка Младенова
0884 88 77 80; 0938/ 3-22-23
zlatka_pm@abv.bg; obshtinakula@abv.bg

Председател на общински съвет
д -р Димитър Цанков Георгиев
Телефон: 0938/3-20-20 вътр.22
Моб.: 0882265231 и 0885250888
Електронен адрес: dimityr08@abv.bg

Звено „Местни данъци и такси“ – 0938/3-37-74, 0885500977
Център за информация и услуги на гражданите – 0938/3-37-71
Директор на дирекция“Обща администрация“ – 0938/3-23-44
Директор на дирекция“Специализирана администрация“ – 0938/ 3-22-27

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Коментарите са забранени.