Разписание автобуси

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНА КУЛА

І. „АЛЕКСИЕВ – ВЕРГИЛ” – тръгва от автогара Алексиев
ДЕЛНИЧНИ ДНИ:
от Видин за Кула – 5,30 ч.; 7,30 ч.; 10,00 ч.; 12,15 ч.; 16,30 ч.; 18,15 ч.;
Староп. и Старопатица
Големаново
от Кула за Видин – 4,45 ч.; 7,30 ч.; 8,30 ч.; 11,15 ч.; 14,30 ч.; 17,20 ч.;
от Кула за Старопатица – 6,00 ч.; 13,30 ч.; 19,00 ч.;
от Старопатица за Кула – 6,30 ч.; 14,00 ч.; 19,30 ч.;
от Кула за Големаново – 6,45 ч.; 13,00 ч.;
от Големаново за Кула – 7,00 ч.; 13,15 ч.
СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:
от Видин за Кула – 7,30 ч.; 12,15 ч.; 16,30 ч.;
от Кула за Видин – 8,30 ч.;13,00 ч.;18,00 ч.
НЕДЕЛЯ:
от Кула за Старопатица – 8,00 ч.и 17,00 ч.;
от Старопатица за Кула – 8,15 ч. и 17,30 ч.
СРЯДА, ПЕТЪК И НЕДЕЛЯ:
18,15 ч. Видин – Кула – Раковица – Макреш

ІІ. „БДИН – ТУР” – тръгва от автогара Видин
ВСЕКИ ДЕН:
от Видин за Кула и Раковица – 7.00 ч. и 13 .00ч.
от Кула за Видин – 15 ч.

ІІІ. „ЧАРОДЕЙ 13” – тръгва от автогара Видин
САМО В ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК:
от Видин презТополовец, Цар Петрово за Кула – в 7,30 ч. и в 11,30 ч.
от Кула през Цар Петрово, Тополовец за Видин – в 8,50 ч. и в 12.50 ч.

ІV. „ПЕТРОВ” –тръгва от автогара Алексиев
от Видин през Кула за Бойница и Раброво – само в четвъртък в 12.40 ч.

Коментарите са забранени.