Архив на: Община Кула

Справка съгласно чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка съгл.чл.26, ал.5 от ЗНА

Публикувано в Наредби | Коментирайте

Обявления по чл.129 ал.2 от ЗУТ

SKM_22721091616320 SKM_22721091616321 SKM_22721091616322

Публикувано в Обявление по чл.128 , чл.129, чл.131 от ЗУТ | Коментирайте

Покана за публично обсъждане на отчета на Община Кула за 2020 г

Покана за публично обсъждане на отчета на Община Кула за 2020 г

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Протокол № 28 от проведено заседание на ОбС Кула

PROTOKOL № 28

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте