Архив на категория: Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в Община Кула

Вътрешни правила и заповед

Публикувано в Достъп до обществена информация | Коментирайте

Отчет за предоставяне на достъп до обществена информация за 2020г

Отчет за предоставяне на достъп до обществена информация

Публикувано в Достъп до обществена информация | Коментирайте

Списък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ

Списък съгл.чл.26,ал.3 от ЗЗКИ

Публикувано в Достъп до обществена информация | Коментирайте

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейностна Община Кула

списък по чл.15, ал.1 от ЗДОИ

Публикувано в Достъп до обществена информация | Коментирайте