Архив на категория: Проекти

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула“ Проект № BG16M1OP002-2.010-0017

Прессъобщение Депо Кула

Публикувано в Проекти | Коментирайте

Информация улици

Info_ulici_Sait

Публикувано в Обществена информация, Проекти | Коментирайте

Проект „ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЖИВОТ“ – “CLEAN AND GREEN LIFE”

„ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЖИВОТ“ – “CLEAN AND GREEN LIFE”, Реф. № СВ 007.1.32.224, Договор РД 02-29-268/22.11.2016, финансиран от ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ – ИПА ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ CCI NUMBER 2014TC16I5CB007 Изтегли архив документи – 20.11.19

Публикувано в Проекти | Коментирайте

Проект “Пребори горските пожари” – “FOREST FIRE FIGHTERS”

“Пребори горските пожари” – “FOREST FIRE FIGHTERS”, Реф. № СВ 007.1.31.348, Договор РД 02-29-255/22.11.2016, финансиран от ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ – ИПА ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ CCI NUMBER 2014TC16I5CB007

Публикувано в Проекти | Коментирайте