СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 001 населено място ГР.КУЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНГЕЛОВ

2. АНГЕЛ РЕНИЕВ КРЪСТЕВ

3. БИСЕР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ

4. ВИЛКА ЕВТИМОВА ИГНАТОВА

5. ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ ВАСИЛЕВ

6. ГИНА АСЕНОВА САШЕВА

7. ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

8. ДАНАИЛ ТОНЧЕВ ЛАЛОВ

9. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

10. ИВАЙЛО ХРИСТОВ ЧАЛЪКОВ

11. ИВЕЛИН ДЕМИРОВ ЧОБАНОВ

12. ИГЛИКА КАМЕНОВА ВАСИЛЕВА

13. ИЛИЯ АНКОВ ХРИСТОВ

14. КАРАМФИЛКА МАРКОВА ИВАНОВА

15. МИЛАН МИЛКОВ ПАВЛОВ

16. МИЛКА КОЦОВА НИКОЛОВА

17. МИЛЧО ЙОТОВ ИВАНОВ

18. ОРЛИН ЕВГЕНИЕВ ВИТСКИ

19. СЕВЕРИН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

20. СИБИЛА НИКОЛОВА МАРИНОВА

21. СЛАВЕЙКО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ

22. ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ДЕМИРОВА

23. ЦАНКО ПЕТКОВ ЦАКОВ

24. ЦВЕТАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 002 населено място ГР.КУЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ ХАШЪМОВ

2. ВАСИЛ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ

3. ВЕСЕЛИНА НЕНЧОВА МИРЧЕВА

4. ГАБРИЕЛА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

5. ГЕОРГИ ЛЕВЧОВ ГЕОРГИЕВ

6. ЗДРАВКО АСПАРУХОВ ИВАНОВ

7. ЛИЛИ НИКОЛАЕВА СПАСОВА

8. МАНУЕЛА НИКОЛАЕВА МАРКОВА

9. МИРЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА

10. НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕРГОВ

11. СОНЯ НЕДКОВА ХРИСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 003 населено място ГР.КУЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. АНТОАНЕТА НЕДЯЛКОВА НЕДКОВА

2. БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ШАНКОВ

3. ВЕРОНИКА ЛЮДМИЛОВА БОРИСОВА

4. ДИЯН МАЕВ ДИМИТРОВ

5. КИРА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА

6. ПЕТЯ ВЕЛИМИРОВА ПЕРОВА

7. ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 004 населено място ГР.КУЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ

2. ИЛИАН СТАЙКОВ ИВАНОВ

3. МАРИАНА НИКОЛАЕВА МИКОВА

4. НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

5. ПЕТЪР ЛИЧКОВ СТОЯНОВ

6. ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

7. ПРОЛЕТКА МИТКОВА ВЪЛЧЕВА

8. СТАНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 005 населено място ГР.КУЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ИЛИЕВ

2. АНДРЕЙ ВЕЛКОВ ПАУНОВ

3. БОЖАНА ПЕТРОВА ПАУНОВА

4. ВАЛЕНТИН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ

5. ВЕНЕТА ИВАНОВА ТОШЕВА

6. ДЕЛЯНА ИВАНОВА ДОЕВА-ЦЕКОВА

7. ДИМО ИВАНОВ ЛИЛОВ

8. ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

9. НАДКА ВЪЛЧКОВА ЙОТОВА

10. НАЦА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

11. ПЕПИ АНДРЕЕВ ВЕЛКОВ

12. СОНЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

13. СТАНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ

14. ТОШО МЛАДЕНОВ ТОШОВ

15. ФИНКА ТОМОВА КАМЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 007 населено място С.ГОЛЕМАНОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. ГАЛИНА ВЕЛКОВА МАРИНОВА

2. ЛЕНА НЕНОВА ВЪЛКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 008 населено място С.ИЗВОР МАХАЛА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЛКОВ

2. ЦВЕТАНА ЖИКОВА ПЕТКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 009 населено място С.КОСТА ПЕРЧЕВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ МАРКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 011 населено място С.СТАРОПАТИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ

2. РАНГЕЛ ВЕЛКОВ ПЕТКОВ

3. ЦОЛО ВЕЛКОВ ЦОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 26 март 2017 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ВИДИН Община КУЛА

секция № 013 населено място С.ЦАР-ПЕТРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–

Име на избирателя

———————————————————————————————–

1. РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ФЛОРОВ

Публикувано в Избори за Народно събрание на 26.03.2017. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.