Справки съгл. чл.26, ал.5 от ЗНА

Справки съгл. чл.26, ал.5 от ЗНА към Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Кула и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кула

Справка съгл. чл.26, ал.5 от ЗНА
Справка съгл.чл.26, ал.5от ЗНА

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.