Решение №МО 19 – ЕО/2021г

Решение №МО 19 – ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО 2021-2027г. на община Кула

Решение МОСВ №МО19-ЕО 2021

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.