Прессъобщение за Пресконференция и Официалната церемония

Прессъобщение за Пресконференция и Официалната церемония за закриване на проект № BG16M1OP002-2.010-0017 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула“.

Press Release

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.