Общински съветници

Списък на общинските съветници, мандат 2019 -2023г.:

1. д-р Димитър Цанков Георгиев – Председател Общински съвет Кула
2. Ася Дойкова Йотова-Стоянова
3. Ваньо Георгиев Недков
4. Любомир Валериев Георгиев
5. Теодора Мирославова Стоянова
6. Андрей Митков Андреев
7. Вероника Наскова Петрова
8. Владимир Бойков Боев
9. Николай Цанков Ненов
10. Диана Борисова Николова
11. Николай Пуев Петров

Коментарите са забранени.