Кметства

Кметски наместници в съставните села от община Кула

1. Николай Николов – с. Старопатица – 093362333, 0885500967
2. Еней Бранков – с. Тополовец – 093354218, 0889 520687
3. Валентин Вътов – с. Цар Петрово – 093354220, 0885500969
4. Гошо Найденов – с. Големаново – 0938/3-22-79, 0885500971
5. Станислав Стойков – с. Извор махала – 0938/3-36-98, 0885500972
6. Георги Георгиев – с. Коста Перчево – 0938/3-23-43, 0885500973
7. Илиан Иванов – с. Полетковци – 0938/3-24-92, 0884899403

Коментарите са забранени.